länkar

https://unric.org/sv/who-mental-halsa-under-covid-19-pandemin-maste-vara-prioriterat/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/paverkar-covid-19-pandemin-befolkningens-psykiska-halsa/?pub=78907

https://coachförbundet.se/halsocoach/

https://www.ted.com/talks/wendy_suzuki_the_brain_changing_benefits_of_exercise