coronasamtal

Situationen vi befinner oss i är smärtsam och vi alla är drabbade på något vis. Det är rädsla, oro, ensamhet och ovisshet. Känslor som snabbt leder till psykisk ohälsa.

I stunder av kris kan man behöva professionellt stöd för att komma vidare med sina utmaningar. Just nu erbjuder jag kostnadsfri, pro bono, coaching 3 x 1 timme, för att hantera den svåra situation som uppstått i och med coronakrisen.

Kostnadsfria coachingsamtal, 3 tillfällen à 1 timme.
Samtalen sker på telefon, Skype eller Zoom.
Vill du fortsätta samarbetet med mig gör vi en överenskommelse separat.

Behöver du support, medkännande eller stöttning klicka på boka knappen och boka ditt kostnadsfria samtal.


Slide BOKA ETT PROVA PÅ SAMTAL