Om coaching

VAD ÄR COACHING?

Du har säkert hört ordet coach och coaching sedan tidigare. Men vad innebär det egentligen?

Coaching är ett väldigt kraftfullt sätt att utveckla människors färdigheter, förmågor och öka prestationen. Coaching kan också hjälpa med att hantera problem och utmaningar innan de blir allt för stora. För att på ett enkelt sätt förklara kan en säga att coaching är en process som siktar på att öka prestationen och fokuserar på här, nu och framtiden snarare än det förflutna.

HUR FUNGERAR COACHING?

Det är en stor skillnad mellan att lära ut något och att hjälpa någon att lära sig själv. I coaching är det i grunden coachen, som hjälper individen att förbättra sin egen prestation genom att hjälpa dem förbättra sin egen läroprocess. En coach tror att individen har svaren och lösningarna inom sig själva, men förstår också att de kan behöva hjälp med att hitta dem.

Ett coachande samtal går ut på att coachen och klienten samtalar (antingen via telefon, Skype, eller fysisk träff) med fokus på att hjälpa klienten hitta sina egna svar. Människor mycket mer benägna att arbeta med lösningar som de själva kommit fram till, snarare än de som någon annan presenterat för dem.

Ibland används coaching som ett stöd när något gått fel, men den vanligaste coachingen är för att få hjälp till att utforska ens egna mål och ambitioner för att sedan uppnå dem. Vad det alltid handlar om är att hitta lösningar och titta framåt. Det är trots allt där vi kan göra förändring.

För att bli en bra coach behöver coachen kunskap och förståelse om hur processen går till, men även bemästra olika färdigheter och tekniker som krävs för att hjälpa individen framåt.


VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN COACH, LIVSCOACH, KARRIÄRSCOACH?

Idag finns det olika coacher som kallar sig olika saker som till exempel livscoach, personlig coach eller tex karriärcoach. Anledningen till dessa olika varianter är helt enkelt att man som coach vill effektivt kunna påverka vilken typ av klienter man lockar till sig. Alla dessa titlar och definitioner handlar om marknadsföring och det är egentligen inte någon skillnad på coachingen.

En företagsledare är mer sannolik att lockas anlita en coach som kallar sig chefscoach och som erbjuder chefscoaching eller ledarskapscoaching. En entreprenör kan vara mer lockad till affärscoaching medan någon som söker en coach för att hjälpa dem uppnå livsbalans eller något annat personligt kommer på så sätt antagligen att söka upp en livscoach.

Coachen ska ju inte vara expert på det sättet som vi vanligtvis tänker på om vi till exempel skulle anlita mentor inom ett område. Det spelar alltså inte någon roll vilken sorts coach du går till så länge denne håller sig till coaching som metod och process.

CERTIFIERING

Det finns många olika utbildningar och certifikat – En av de största som finns idag ges ut av International Coach Federation (ICF), som är en organisation som säkerställer att den coaching som utförs av coachen håller hög standard.

All coaching har samma grund och definieras av sin praxis och sitt resultat. Coaching är en serie av avsiktliga samtal som ger en person möjlighet att leva ut sig själva. ICF, som är världens största organisationer för coacher, har 11 kärnkompetenser som alla professionella coacher kommer att utöva, oavsett om de kallar sig chefscoach, coach eller livscoach.


VAD DEFINIERAR EN COACH

Coacher pratar inte, de lyssnar.
Coacher ger inte information, de ställer frågor.
Coacher ger inte idéer, de hjälper klienter generera idéer.
Coacher delar inte sin historia, de hämtar från klientens erfarenhet.
Coacher presenterar inte lösningar, de expanderar klientens tänkande.
Coacher ger inte råd, de ger klienten styrkan att skapa egna lösningar.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED EN COACH?

Fördelarna med att ha en coach är många och kan positivt påverka din framtid om du jobbar engagerat med din coach. Processen kan hjälpa individer inom många områden. Coaching är känt för att hjälpa individer öka sitt självförtroende, sin arbetsprestation och förbättra kommunikation. Här är några exempel på hur coaching kan hjälpa dig.

Definiera mål och planera stegen för att uppnå målen.
Ökat självförtroende och ökad självständighet.
Mer självinsikt.
Mer glädje både professionellt och privat.
Mer engagerad både privat och på arbetet.
Förbättra hur man kommunicerar med familj, barn och kollegor.
Samarbeta lättare och mer effektivt med andra.

Jag är utbildad och certifierad coach av Erickson Coaching International i Vancouver, som anses vara en av världens bästa utbildningar för coacher. Utbildningen leder till certifiering hos ICF (International Coach Federation) som är den största organisationen inom coaching. ICF säkerställer att den coaching som erbjuds av coachen håller en hög kvalitet.

HUR SER PROCESSEN UT?

Det första steget innan du börjar med coaching hos mig är att boka ett 30 minuters ”prova på samtal” som är helt kostnadsfritt och förutsättningslöst. Samtal hålls vanligtvis på Skype eller på telefon. Efter ditt prova på-samtal, om du är intresserad av att fortsätta arbeta med mig, kommer jag att förbereda ett personligt coachingspaket för dig att överväga. Vi startar med ett längre kartläggande samtal som tar ca 60 minuter för att jag skall förstå var du är i ditt liv och vilka förändringar du vill ha. Därefter har vi återkommande samtal, initialt en gång i veckan, och därefter varannan vecka.

Detta ger ett meningsfullt utrymme mellan samtalen för tanke och reflektion samtidigt som de ser till att de också har tillräckligt med tid att utföra de överenskomna åtgärderna.

Ett samtal varar 45-60 minuter. De sker antingen via telefon eller via Skype.
Sessioner via telefon eller Skype har många fördelar, inklusive större flexibilitet och enkel integration av arbetet, eftersom de gör det möjligt för klienten att koppla sina insikter från och till sin vanliga miljö.

Slide BOKA ETT PROVA PÅ SAMTAL

VANLIGA FRÅGOR.

Vad är coaching?
Kort beskrivet kan man säga att coaching är en samtalsmetodik som hjälper dig definiera dina mål och skapa en konkret plan så att du effektivt kan jobba mot dem. Genom hjälp från en coach kommer du utmanas till att tänka annorlunda, se ditt liv från nya perspektiv och samtidigt hitta de inre resurser du behöver för att kunna uppnå dina kort och långsiktiga mål.

Hur går ett coachingsamtal till?
Samtalen är oftast via telefon eller Skype. Det gör det smidigt för dig eftersom du inte behöver lägga tid på att åka till mig.

Hur mycket tid tar det?
Det beror sig lite på vad dina mål är, men oftast räcker 10 samtal som är utspridda på 3-4 månader. Ett samtal är mellan 30-60 minuter. Mellan våra samtal är det sen upp till dig hur mycket tid du lägger på att arbeta mot dina mål.

Hur ser processen ut?
Det bästa är att börja med ett ”prova på samtal”. Om du efter det bestämmer dig för att arbeta med mig kommer vi att ha ett längre kartläggande samtal så jag kan förstå vad dina mål är. Därefter bokar vi tider för återkommande samtal. Initialt en gång i veckan, därefter varannan vecka.

Vad kostar det?
Det beror sig lite på vad du vill ha hjälp med, och vad dina mål är. Så fort jag vet det skapar jag ett erbjudande speciellt till dig.

Hur vet jag om coaching är rätt för mig?
Skicka ett mail med eventuella frågor eller ännu bättre boka ett kostnadsfritt prova på samtal för att uppleva vad coaching är.