vanliga frågor

Vad är coaching?
Kort beskrivet kan man säga att coaching är en samtalsmetodik som hjälper dig definiera dina mål och skapa en konkret plan så att du effektivt kan jobba mot dem. Genom hjälp från en coach kommer du utmanas till att tänka annorlunda, se ditt liv från nya perspektiv och samtidigt hitta de inre resurser du behöver för att kunna uppnå dina kort och långsiktiga mål.

Hur går ett coachingsamtal till?
Samtalen är oftast via Zoom, telefon eller Skype. Det gör det smidigt för dig eftersom du inte behöver lägga tid på att åka till mig.

Hur mycket tid tar det?
Det beror sig lite på vad dina mål är. men oftast räcker 10 samtal som är utspridda på 3-4 månader. Ett samtal är mellan 30-60 minuter. Mellan våra samtal är det sen upp till dig hur mycket tid du lägger på att arbeta mot dina mål.

Hur ser processen ut?
Det bästa är att börja med ett ”prova på samtal”. Om du efter det bestämmer dig för att arbeta med mig kommer vi att ha ett längre kartläggande samtal så jag kan förstå vad dina mål är. Därefter bokar vi tider för återkommande samtal. Initialt en gång i veckan, därefter varannan vecka.

Vad kostar det?
Det beror sig lite på vad du vill ha hjälp med. Jag erbjuder två olika paket, och om dem kan du läsa här.

Hur vet jag om coaching är rätt för mig?
Skicka gärna ett mail med eventuella frågor eller ännu bättre boka ett kostnadsfritt prova på samtal för att uppleva vad coaching är.